Tävlingsrutiner


INSKRIVNINGEN:
Här hämtar du vojlocken/nummerbrickan, den ska sedan återlämnas rengjord. Trasig vojlock/nummerbricka debiteras med 200 kr. Här gör du alkotestet och ev drogtest. Skall din häst identifieras är vojlocken/ nummerbrickan märkt med (din häst ska identifieras). Boxlista finns också att tillgå här.
 
ALKOTEST:
Sker på inskrivningen och är obligatoriskt för alla kuskar, funktionärer och personal. Testet ska göras så snart som möjligt.
 
DROGTEST:
Utvalda personer kontaktas och provet sker på inskrivningen.
 
BOXLISTOR:
Finns att tillgå vid infarten till stallbacken och på inskrivningen. Vänligen läs noga stall och boxnummer. Vid problem kontakta inskrivningen innan ni bryter plomberingen. OBS! Har ni funderingar angående boxplats: Skicka ett mail till: info@hagmyren.travsport.se
 
IDENTIFIERING:
Sker i provtagningsstallet. Se till att ta av bandagen innan ni ska visa upp hästen.
 
DEFILERING:
Defileringsvolten ligger på innerplan. Utrop via högtalare stallbacken. Defilering sker utan checkrem utom vid lunchtrav då checkrem tillåts.
 
VÄRMNING:
Sker före och mellan loppen. Under prisutdelningen är värmning endast tillåten i rätvarv på innerspår.
 
PROVSTARTER:
Provstarter bakom bil sker de dagar vi har autostartlopp, mer information om det i trav programmet. Vid lopp med voltstart sker provstart direkt efter defilering. I lopp med autostart upp till 100.000 kronor fortsätter de ekipage som är intresserade, efter defileringen, vidare till sista sväng där startbilen väntar för en extra bilprovstart (kort variant).
 
PRISCEREMONIER:
Vinnarcirkeln ligger strax före mål på publiksidan.
 
DOPINGPROV:
Provtagningsstallet ligger vid infarten till stallbacken. Provtagningspersonal möter upp vid banans utfart.
 
DISKVALIFIKATION:
Via högtalare, vid uppläsning av resultat och på oddsindikatorn.
 
BESTRAFFNING:
Utrop till kusk att kontakta inskrivningen. Ekipagekontrollanten meddelar körsven om tilldelad bestraffning.
 
VETERINÄR:
Finns vid utfarten till banan, kan även tillkallas via högtalare eller comradio.
 
HOVSLAGARE:

Tillkallas i högtalare eller via telefon.
 
SJUKVÅRDARE:
Kontakta inskrivningen eller ring 073-079 67 37

ÖVERNATTNING HÄST
Önskar du boxplats för övernattning kontakta Sportkontoret på tfn: 0650-54 20 60 eller via mail: info@hagmyren.travsport.sesenast kl. 12:00 två vardagar före aktuell tävlingsdag. När det gäller extra häst eller resesällskap är det ont om uppstallningsplatser på tävlingsdagarna. I undantagsfall kan du ta med häst som inte ska starta. OBS! I samband med V75 och/eller dubbeltrav tillåts ej extra häst.


info@hagmyren.travsport.se