Styrelse för Norra Hälsinglands Travsällskap from 2024-04-18
Ordförande
Hans Eriksson - hans.eriksson@hagmyren.travsport.se
Vice ordförande 
Ove Berglin - ove.berglin@bredband2.com, 070-3347502

Styrelseledamöter
Mona Elsert 
Anders Blank
Micke Roos
Leif Forslund
Marcus Lilius

Valberedning from 2024-04-18
Ordförande Lars Styf
Hanna Forslin
Linda Hedström
Caroline Holm
Marcus Persson


info@hagmyren.travsport.se