Välkommen på årsstämma 18 april

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSSTÄMMA 18 APRIL KLOCKAN 18.00


Vi bjuder på Kaffe och macka Arenarestaurangen, Hagmyren.
Handlingar finns tillgängliga på hagmyren.se samt på sportkontoret senast 10 dagar innan stämman.
Observera att av medlem väckt förslag skriftligen ska tillställas styrelsen senast en månad före stämmans avhållande, alltså 18 mars.

Anmäl dig via sms, telefon eller mejl till 076-6964578 maja.jonsson@hagmyren.travsport.se senast 11 april.

Varmt välkommen!

Publicerad torsdag 14 mars 2024. info@hagmyren.travsport.se