Höstmöte 2022

Höstmöte 2022

Härmed kallas medlemmarna i Norra Hälsinglands Travsällskap till Höstmöte.

Dag/Tid: Onsdag 14 december 2022 kl. 18:00
Lokal: Travrestaurangen

Sällskapet bjuder på en lättare förtäring före mötet.

Arena Hagmyrens nya och gamla entreprenörer kommer att presentera sig och sina verksamheter under kvällen.

Klicka på länken här, så skickas du vidare till NHT:s del av hagmyren.se för att se Dagordningen till kvällens möte.

Anmälan via info@hagmyren.travsport.se eller tfn: 0650-54 20 60 senast torsdag 8 december kl. 12:00.